Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pædagogstuderende

Lyngtoften fungerer som uddannelsessted, og vi har oftest har to praktikanter ad gangen. Vi tager ikke imod 7-ugers praktikanter.

Når du er i praktik

Som studerende tilknyttes du et hus og 1-2 vejledere. Den studerende følger sin vejleder i 14 dage, hvor der vil være oplæring og grundig introduktion til Lyngtoften. Herefter forventer vi, at den studerende kan arbejde på egen hånd i huset. Den studerende vil aldrig være alene på Lyngtoften, da der altid er personale i de øvrige huse.

Vi forventer at de studerende deltager aktivt i det pædagogiske, praktiske og sundhedsfaglige arbejde på lige fod med det øvrige personale, og at de samtidig forholder sig reflekterende til deres læringssituation.

På Lyngtoften rekvireres udvidet straffeattest. Det er en fordel med kørekort, da vi har 2 biler og en mindre bus. På Lyngtoften forsøger personalet at være gode rollemodeller bl.a. derfor er Lyngtoften en røgfri arbejdsplads for personalet. Beboerne kan ryge i eget hjem.

Materiale til praktik

Link til praktikstedsbeskrivelse

Anbefalet litteratur

  • Tæt på relationen af Bent Madsen
  • Ansvar og etik i socialpædagogisk arbejde af Per Lorentzen
  • Socialpædagogik af Bent Madsen
  • Handicap psykologi af Louise Bøttcher/Jesper Dammeyer
  • Fra rejseleder til stifinder af Peter Westergaard Sørensen
  • Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning af Bo Hejlskov Elven

Beretninger fra tidligere studerende

Som studerende på Lyngtoften har man megen frihed. Men med denne frihed følger der et stort ansvar og en forventning om, at man indgår i normeringen på lige fod med det øvrige personale. Dette åbner mulighed for faglig læring, samt god sparring med kollegaer. Som studerende på Lyngtoften har jeg bidraget til at få den pædagogiske dagligdag til at fungere, samt få det pædagogiske aspekt ind i de daglige gøremål. Dette er jeg fagligt stolt over, og jeg føler, at jeg er vokset med dette ansvar.

- Cecilie - studerende i hus 36C - foråret 2019


Opdateret af Lyngtoften 25.10.19