Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pædagogisk Praksis

Kerneopgave

Vores kerneopgave er at støtte, vejlede og motivere beboerne til et, for dem, så meningsfyldt liv som muligt.

Værdigrundlag

Fundamentet for Lyngtoftens værdigrundlag er, at beboerne skal være omdrejningspunktet for det socialpædagogiske- og sundhedsfaglige arbejde, vi udfører.

Læs vores værdigrundlag

Referenceramme

For at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde, har vi udarbejdet en pædagogisk referenceramme, der beskriver den overordnede tænkning i vores pædagogiske arbejde.

Referencerammen forholder sig til vores fælles forståelse for mennesker og handicap, som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der påvirker personens udvikling eksempelvis på det sociale, kognitive og adfærdsmæssige område.

Målet for pædagogikken er udvikling og kompensering i erkendelse af, at handicap er et livslangt vilkår, samt at dette ikke er til hinder for, at mennesker med handicap har ret til et for dem meningsfyldt liv.

Læs hele vores Pædagogiske Referenceramme

Opdateret af Lyngtoften 04.11.19