Til Fagpersoner

På Lyngtoften arbejder vi ud fra en ambition om at den enkelte beboers kompetencer fastholdes og/eller udvikles med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov - både omkring sociale- og praktiske færdigheder.

Lyngtoften fungerer derudover som uddannelsessted og vi har oftest har to praktikanter ad gangen.

Vi tager ikke imod 7-ugers praktikanter.