Til Borgere og Pårørende

På Lyngtoften ønsker vi i samarbejde med dig at skabe de bedst mulige betingelser for et så meningsfyldt liv som muligt.

Lyngtoften er et botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning, som har behov for støtte i dagligdagen, således at borgeren kan leve et liv på egne betingelser og i fællesskab med andre mennesker. Lyngtoftens målgruppe er borgere som har brug for pædagogisk støtte til mange af livets forhold; blandt andet hjælp til personlig hygiejne, økonomiforhold, kost og motion m.v. Det er ligeledes vores målsætning at den enkelte støttes i at udvikle og fastholde sociale kompetencer, herunder at opretholde netværk til pårørende.

Blomster